uitbreiding bedrijfsgebouw te HAASRODE

[X] Keer terug naar andere projecten

uitbreiding bedrijfsgebouw te HAASRODE

Uitbreiding en verbouwing van bestaand bedrijfsgebouw in industriepark.

CONTEXT

Europees hoofdkwartier van amerikaanse multinational, actief in waterbehandeling.

Programma, uit te voeren in verschillende fases, waarvan de eerste fase bestaat uit 3000 m² kantoren, 600 m² kantine, 800 m² labo.
Deel van de opdracht was het opstellen van een bedrijfsorganigram en omschrijven van de ruimtelijke noden door consultatie van de diverse diensten in de bedrijfsstructuur. Op het daaruit voortkomend programma van eisen is het ontwerp gebaseerd.

ARCHITECTUUR

Planmatig is het bestaande gebouw uitgewerkt langsheen een symmetrie-as. Door de schikking en aaneenschakeling van volumes in het talud van het terrein ontstaan binnentuinen. De uitbreiding is in dezelfde geest opgevat: verderzetting van de symmetrie-as en creatie van nieuwe binnentuinen. De helling van het terrein wordt aangewend voor de toevoeging van een eerste en tweede verdieping: het gebouw ligt ingebed in de helling. Achteraan op het terrein en op de symmetrie-as wordt de eerste fase beóindigd met een trap- en liftkoker ten behoeve van de latere uitbreidingen.

CIJFERS

Opdracht na beperkte ontwerpwedstrijd. Start van de studie: voorjaar 1998.

Vlak voor de opdrachttoewijzing aan de uitvoerder werd het project stopgezet ten gevolge van overname van het moederbedrijf, in augustus 1998.

Samenwerkingsverband met arch Styfhals, arch J. Van Loock, ir M. Lavreysen en ing E. De Vleeschouwer.

SchetsMaquette 1Maquette 2Maquette 3PlanPlanProgramma