stedenbouwkundige studie VLIERBEEKVELD

[X] Keer terug naar andere projecten

stedenbouwkundige studie VLIERBEEKVELD

Wedstrijdproject: Nieuwbouw van sociale woningen en appartementen nabij de abdij van Vlierbeek

CONTEXT

Ontwerpwedstrijd voor opmaak van een stedenbouwkundige studie voor een braakliggend gebied. Het project omvat een 160-tal woningen en appartementen voor sociaal wonen.

In een eerste fase wordt een conceptschets gevraagd met een visie op kwalitatieve verdichting en randstedelijk wonen.
In een tweede fase wordt aan 3 weerhouden ontwerpers een uitgewerkt schetsontwerp gevraagd.

ARCHITECTUUR

Opdat elke woning over een minimum aan woonruimte en tuin zou kunnen beschikken en tevens het beslag op de grond zo beperkt mogelijk te houden, wordt het terrein vrij dicht bebouwd in de kern, met afnemende dichtheid en grotere percelen naar de randen toe. In elk geval blijft de bebouwing laag, dwz 2 tot maximaal 3 woonlagen. Tegelijk neemt het openbare karakter van de publieke ruimte toe naar de randen, met in de kern vh gebied eerder semi-privé openbare ruimte en langs de randen vh terrein semi-publieke tot publieke ruimte die een ruimere omgeving bedient. Elke woning is bereikbaar met de wagen. Parkeren in de kern gebeurt op een niveau onder het woonniveau, dicht bij elke woning, waarbij het in- en uitgaande autoverkeer gegroepeerd wordt aan de randen. Parkeren aan de rand kan op een meer traditionele manier, op het perceel of in de straat.

CIJFERS

Ontwerpwedstrijd 2003, project weerhouden voor 2e fase.
Bouwheer is de stad Leuven.

Het realiseren van de vooropgestelde dichtheid van 25 woonéénheden/ha komt neer op een programma van ca 150 woningen, in hoofdzaak ééngezinswoningen met privé-tuin en parkeergelegenheid (garage), voor minimaal 1 wagen/woning zo dicht mogelijk bij de woning.

Schets 1Schets 2LuchtfotoKelderplanGrondplanSite en snedes