kinderboerderij te UKKEL

[X] Keer terug naar andere projecten

kinderboerderij te UKKEL

Wedstrijdproject: Verbouwing van een bestaande kinderboerderij te Ukkel met toevoeging van nieuwe stallen met schuur en een concierge-woning.

CONTEXT

Oude bouwvallige hoeve met aanbouwsels op een site opgenomen op de lijst van te beschermen landschappen. Glooiend landschap met weides en dreef in natuurgebied, vlakbij een psychiatrische instelling.

De vroegere kinderboerderij was gehuisvest in de bestaande hoeve. Op de verdieping woonde de concierge, in een reeks aanbouwsels waren stallen ondergebracht.
De bestaande gebouwen waren in slechte staat waardoor de verbouwing zeer grondig diende te gebeuren. Sommige delen dienden op vraag van de bouwheer gereconstrueerd.

ARCHITECTUUR

Uitgangspunten: nadruk op het educatieve karakter vd ingrepen, respectvol omgaan met het bestaande gebouw en met oude technieken (leemconstructie, pen en gat-verbindingen...) het zo intact mogelijk behouden van het landschap en duurzaamheid van constructies, materialen en technieken. In dit project wordt regenwater gerecupereerd, water opgewarmd dmv een zonneboiler en ruimtes verwarmd door zonnewarmte (warmtepomp).

In het oudste gedeelte van de hoeve (woonhuis met bijhorende schuur) zijn de aktiviteiten vd kinderboerderij opgenomen. Het uitgebreid bouwprogramma is compact ondergebracht in dit gedeelte. Voor de stallen met schuur is een nieuw gebouw voorzien om de dieren optimaal te kunnen verzorgen en onderhouden. De conciergewoning is volledig nieuw en kan onafhankelijk functioneren.

CIJFERS

Bouwheer is BIM (Brussels Instituut voor Milieubeheer) - deze instelling legt sterk de nadruk op duurzaam bouwen en meerbepaald duurzaam energiegebruik.

totale bebouwde oppervlakte ca 520 m²

Samenwerkingsverband met arch Coupez.
Opdracht na ontwerpwedstrijd, 2002
Project niet vergund.

Bovenaanzicht UkkelBestaande toestandGrondplanSchetsSneden en kopgevels stallenSnedesVoorgevel