cultuursite te VILVOORDE

[X] Keer terug naar andere projecten

cultuursite te VILVOORDE

Bestemmingsstudie en ontwerpschets voor de site "Bolwerk".

CONTEXT

Opmaak van een bestemmingsplan voor de site in de omgeving van het Cultureel Centrum Het Bolwerk, in opdracht van de stad Vilvoorde: bestuderen van de site, raadplegen van verschillende culturele diensten van de stad om hun noden in kaart te brengen, met als doel het nagaan van mogelijkheden qua gebruik en bestemming binnen de stedenbouwkundige randvoorwaarden, ontwerpschets invulling.

Verschillende culturele diensten van de stad hebben een acuut gebrek aan ruimte, bovendien heeft de stad op dit terrein een "cultuursite" voor ogen; de randvoorwaarden zijn anderzijds niet min:
het gebouw van het vredegerecht en omgeving is geklasseerd als stadsgezicht
een in opbouw zijnd Cultureel Centrum met specifieke oriëntatie
een vrij recent gebouwd driegevelgebouw aan de Olmstraat

ARCHITECTUUR

Het plein vóór het in opbouw zijnde cultureel centrum vormt de spil van het plan:
het heeft een openbaar karakter, gezien de aanwezigheid van voor publiek bestemde functies als cultureel centrum, academie, feestzaal; het plein wordt maximaal betrokken op de omliggende straten, zowel visueel als qua toegankelijkheid
zichtrelaties vanuit en naar de omringende straten worden geaccentueerd
aanverwante aktiviteiten kunnen op het plein: buitenfoyer, terrassen, affichering... Het plein wordt daarom verkeersvrij
het aanwezige groen op het plein wordt behouden en aangevuld
een nieuw gebouw op het plein wordt voorgesteld: de stadsbibliotheek die het cultureel aspect versterkt op deze site.

CIJFERS

Toekenning van de opdracht na wedstrijd-aanbesteding.
Samenwerkingsverband met arch Styfhals.

De site incl. de gebouwen beslaat ca 8680 m².

Maquette 1Maquette 2BolwerkVoorstel invulling