Visie pagina

onze visie

Ongeacht bouwheer, programma of schaal is er een constante in de benadering van elk project.

Wij gaan er van uit dat er een autonoom domein van de architectuur bestaat. Het uitgangspunt is niet het bouwen door het vormgeven van een specifiek ruimtegebruik, wel ruimtelijk vormgeven, ordenen van vormen als antwoord op een concrete ruimtelijke situatie, met de bedoeling ruimtegebruik én ruimte-hergebruik mogelijk te maken.

Hierin bestaat de autonomie: éénzelfde architectuur gedoogt meerdere functies en omgekeerd, éénzelfde gebruik is perfect denkbaar binnen verschillende architecturen. Uiteraard en evident zal deze architectuur een antwoord bieden op de specifieke eisen van het moment, ze dient deze echter te overstijgen. Zo proberen we de bouwheer iets meer te bieden dan wat hij op dat ene moment, het moment van het ontwerpen en van het bouwen, vraagt.

We zijn er van overtuigd dat de waarde van een ontwerp valt of staat met de kwaliteit van de uitvoering. In de uitwerking en materialisatie van een project, hoe klein ook, wordt daarom heel veel aandacht besteed aan duurzaamheid inzake technische uitrusting, materiaalgebruik en detaillering. Het constant verbeteren en op punt stellen van uitvoeringsdetails en het bestuderen van materialen, hun eigenschappen en mogelijkheden, zijn bijgevolg een belangrijk onderdeel van ons werk.

Met een paraphrase op een uitspraak van architect Glenn Murcutt: we brengen tijdens ons leven al zoveel tijd door met gewone dingen, dat we die uitzonderlijk goed moeten doen.